Dorota Dymyt-Holko

Studentka studium doktoranckich na kierunku prawo – Uczelnia Łazarskiego w Warszawie.

Wykładowca na kursach i szkoleniach branżowych z rynku nieruchomości. 

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku Studia Menadżerskie dla Deweloperów.
Ukończyłam wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam przy złożonych inwestycjach deweloperskich, zarówno mieszkaniowych jak i usługowych typu condo. Od ponad trzynastu lat jestem związana z rynkiem nieruchomości, stale świadcząc usługi na rzecz spółek handlowych jak i podmiotów prywatnych.

Jestem specjalistą z zakresu posprzedażowej obsługi inwestycji, wspólnot mieszkaniowych, zarządzania nieruchomości, sprzedaży i komercjalizacji obiektów usługowych.

Stale współpracuję z kancelariami prawnymi, notariuszami i zarządcami nieruchomości.